Komunikat BTM dot. realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego [BTM] informuje, iż z przyczyn niezależnych od tutejszego Organu – przedłużającej się awarii programu TRANSBIT, służącego do wydawania świadectw kierowcy – orientacyjny termin realizacji wniosków o wydanie świadectwa kierowcy uległ wydłużeniu z 5 do 14 dni roboczych. Obecnie firma IT EXPERT odpowiedzialna za zmianę systemu informatycznego w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Po przywróceniu funkcjonalności Programu Transbit Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego przystąpi niezwłocznie i w poszerzonym składzie do nadrabiania zaległości spowodowanych awarią.