Komisje mieszane

Na mocy umów dwustronnych powołane zostały komisje mieszane ds. międzynarodowych przewozów  drogowych, których zadaniem jest realizacja postanowień tych umów.

Posiedzenia Komisji Mieszanych odbywają się w zależności od potrzeb naprzemiennie na terytorium jednej z umawiających się Stron.

Komisje Mieszane czuwają nad realizacją umów dwustronnych i podejmują decyzję w zakresie struktury i wielkości kontyngentów zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów  drogowe osób i rzeczy oraz rozwiązują bieżące problemy powstałe podczas interpretacji zapisów umów o międzynarodowych przewozach drogowych.

Protokoły z posiedzeń Komisji Mieszanych ds. międzynarodowych przewozów drogowych

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/protokoly-z-posiedzen-komisji-mieszanych-ds-miedzynarodowych-przewozow-drogowych


Protokoły z posiedzeń Komisji Mieszanych ds. międzynarodowych przewozów drogowych z państwami trzecimi:

Białoruś

Bośnia i Hercegowina

Chorwacja

Kazachstan

Kirgistan

Rosja

Serbia

Turcja

Ukraina

Uzbekistan

Typ pliku Rozmiar
bialorus_4_5_LISTOPADA_2013.rtf RTF 14.0 KB
bialorus_1_2_lipca_2013.rtf RTF 102.4 KB
bialorus_5_6_pazdziernika_2009.rtf RTF 48.9 KB
bosnia_hercegowina_10_11_pazdziernika_2013.rtf RTF 49.6 KB
chorwacja_25_26_kwietnia_2007.rtf RTF 35.3 KB
kazachstan_14_15_lipca_2008.rtf RTF 52.6 KB
kirgistan_12_13_kwietnia_2005.rtf RTF 24.5 KB
Rosja_16_17_-wrzesnia_-2013.rtf RTF 42.4 KB
serbia_30_wrzesnia_1_pazdziernika_2013.rtf RTF 44.5 KB
turcja_26_sierpnia_2009.rtf RTF 24.1 KB
Ukraina_17_18_pazdziernika_2013.rtf RTF 93.7 KB
Białoruś protokół z posiedzenia 15 - 16 marca 2016 r..pdf PDF 2.2 MB
Uzbekistan protokół z posiedzenia 14 - 15 lutego 2017 r..pdf PDF 1.7 MB
Serbia protokół z posiedzenia 24 - 15 kwietnia 2017 r..pdf PDF 2.1 MB
Ukraina protokół z posiedzenia 25-26 stycznia 2017 r..pdf PDF 1.7 MB
Rosja protokół z posiedzenia 19 lutego 2016 r..pdf PDF 1.7 MB
Rosja protokół z posiedzenia 28 - 29 września 2016 r..pdf PDF 5.3 MB
Rosja protokół z posiedzenia 29 - 30 stycznia 2015 r..pdf PDF 193.5 KB
Rosja protokół z posiedzenia 31 marca - 1 kwietnia 2016 r..pdf PDF 2.4 MB