Strona główna

Wiadomości

„Nietrzeźwy – daleko od szosy” z udziałem ITD z Łodzi

Akcja interwencyjno-prewencyjna „Nietrzeźwy – daleko od szosy” to wspólny projekt Komendy Powiatowej Policji w Radomsku oraz Starostwa Powiatowego w Radomsku, we współpracy m.in. z Inspekcją Transportu Drogowego, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Inspekcja działa wspólnie ze Stacjami Kontroli Pojazdów

W dniu 1 kwietnia inspektorzy z Kujawsko-Pomorskiego WITD podjęli działania mające na celu weryfikację stanu technicznego autobusów komunikacji miejskiej na terenie Bydgoszczy. Typowane do kontroli autobusy kierowane były na 3 Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Kontrolujący, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, sprawdzili układy pojazdów mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Nocna akcja „TAXI” w Łodzi

W nocy z 28 na 29 marca br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przeprowadzili akcję „TAXI” ukierunkowaną na wykrycie „szarej strefy” w przewozach osób. Kontrolą objęto 21 pojazdów, które były oznakowane jako taksówki. Funkcjonariusze wzorem wcześniejszych akcji działali bez umundurowania zamawiając u wybranych wcześniej taksówkarzy kurs. Dzięki temu w 7 przypadkach wykryto nieprawidłowości polegające na wykonywaniu przewozu osób bez wymaganej licencji.

Tragiczny stan techniczny pojazdu dowożącego dzieci do szkoły

Dzisiaj w godzinach porannych inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Lublin, wykorzystywany do przewozu dzieci do szkół. Pojazd należący do jednej z podlaskich gmin był w tragicznym stanie technicznym. Stwierdzono szereg nieprawidłowości, w tym m.in. skorodowane elementy konstrukcyjne, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawny hamulec postojowy, niesprawne światło stop. Podłoga pojazdu była skorodowana w takim stopniu, że dzieci mogły wypaść bezpośrednio na jezdnię.

Copyright 2008 GITD.