GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Sekretariat :
tel.: 22 22 04 000
fax: 22 22 04 899

e-mail: info@gitd.gov.pl

Adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD

Dyrektor Marek Konkolewski

ul. Przyczółkowa 109a, 02-968 Warszawa
tel. 22 22 04 505
fax: 22 22 04 599

Infolinia pod numerem: (22) 22 - 04 - 500 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:00.

Obsługa Interesantów: poniedziałek - piątek: 8:15 – 15:00

e-mail:canard@gitd.gov.pl

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego BTM

Dyrektor Małgorzata Wojtal-Białaszewska

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Sekretariat:
tel.: 22 220 43 11

e-mail: sekretariat.btm@gitd.gov.pl

Główny Inspektor GI

Główny Inspektor Transportu Drogowego
Alvin Gajadhur
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Zastępca Głównego Inspektora Zastępca GI

Zastępca Głównego Inspektora
Łukasz Bryła
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

p.o. Zastępca Głównego Inspektora
Olga Tworek
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Dyrektor Generalny DG

Dyrektor Generalny Renata Rychter
sekretariat: tel. 22 22 04 616

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego BNI

Dyrektor Hubert Jednorowski
sekretariat: tel. 22 22 04 839

fax: 22 22 04 893

Wydział ds. Inspekcji
fax: 22 22 04 893

Gabinet Głównego Inspektora GGI

Dyrektor Urszula Nowinowska
tel. 22 22 04 888
fax: 22 22 04 898

Biuro Finansowo - Gospodarcze BFG

Dyrektor Anna Szczerbiak
Sekretariat:
tel.: 22 22 04 727
fax: 22 22 04 899

Biuro Prawne BP

Dyrektor Agnieszka Brejnak
sekretariat: tel. 22 22 04 829
fax: 22 22 04 891

Biuro Spraw Wewnętrznych BSW

tel. 22 22 04 721
fax: 22 22 04 722

e-mail:bswgitd@gitd.gov.pl

Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej BKOE

Dyrektor Cezary Jurkowski
tel.: 22 22 04 700
fax: 22 22 04 899

Zespół monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

faks: (22) 220 47 99

e-mail:skbepo@gitd.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego BDG

Dyrektor Mirosław Kamiński
tel.: 22 22 04 616
fax: 22 22 04 899

Biuro Informatyki i Łączności BIŁ

Dyrektor Dariusz Pater
tel.: 22 22 04 234
fax: 22 22 04 899

Gabinet Głównego Inspektora - kontakt do Wydziałów

Wydział Komunikacji i Promocji
tel. 22 22 04 701

Wydział Koordynacji i Spraw Obywatelskich
tel. 22 22 04 853

Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat

Dyrektor Przemysław Hofman

Biuro Informacji i Promocji

Formularz kontaktowy
(np. +48 123 56 78 91)
Zgoda *
Security key


Can't read the security key? Click here to get a new key
Elektroniczna skrzynka podawcza GITD