Kierownictwo

1  Alvin Gajadhur - p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego

Doktor nauk chemicznych, absolwent technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Jest urzędnikiem państwowym. Ukończył pierwszą edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Od 2002 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. Z dniem 6 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Od wielu lat prowadzi również wykłady na wyższych uczelniach.
M.Pierzchała 
Michał Pierzchała - p.o.
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego     

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Biegły sądowy przy sądach okręgowych w województwie małopolskim. Zasiada w zarządzie krakowskiej Federacji Konsumentów, gdzie społecznie zajmuje się ochroną praw konsumentów. Ukończył szkolenie na inspektora transportu drogowego w 2002 roku. W latach 2010–2016 pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
  • Wacław Czarnota - Dyrektor Generalny
  • Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora
  • Roman Winiarz - Zastępca Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
  • Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego
  • Cezary Jurkowski - Dyrektor Biura ds. Elektronicznego Poboru Opłat
  • Renata Rychter - Dyrektor Biura Prawnego
  • Piotr Zakrzewski - Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego
  • Grażyna Mieszczak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności
  • Małgorzata Wojtal - Białaszewska - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
  • Anna Szczerbiak - Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego