Instrukcja wypełniania oświadczeń

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania formularza oświadczenia.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy odesłać pocztą na adres wskazany w wezwaniu bądź złożyć osobiście w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od otrzymania wezwania.

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu/wniosku/oświadczeniu jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu weryfikacji właściciela pojazdu oraz kierowcy prowadzącego pojazd) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 6 września 2011r.  o transporcie drogowym.

Typ pliku Rozmiar
wzor-wypelniania-oswiadczen-bepo.doc MS Word 230.0 KB
wzor-wypelniania-oswiadczen-bepo.pdf PDF 300.1 KB