Wykaz protokołów z posiedzeń

POWOŁANIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
DECYZJA Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 października 2011 r.

Protokoły z posiedzeń Komisji Społecznej ds. podziału zezwoleń jednorazowych:
Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 31.10.2011 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 21.11.2011 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.11.2011 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 15.12.2011 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 13.01.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 02.02.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.02.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.03.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.04.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.05.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.06.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 24.07.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 08.08.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.08.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.09.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.10.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.11.2012 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 21.01.2013 r.
Aneks do protokołu z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 21.01.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.02.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.03.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.04.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.05.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.06.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 30.07.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 29.08.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.09.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 24.10.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.11.2013 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 22.01.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.02.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 24.03.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.04.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.05.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 30.06.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 24.07.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.08.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 24.09.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.10.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.11.2014 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 17.12.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.01.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.02.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.03.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.04.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.05.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 24.06.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 22.07.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.08.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 1.10.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.10.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 30.11.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.01.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 22.02.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 1.03.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.03.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.04.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 30.05.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 30.06.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.07.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.08.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.09.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.10.2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej w dniach 25.11 i 21.12 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 18.01.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 03.03.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.03.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.04.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 30.05.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.06.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.07.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 29.08.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.09.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 26.10.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 29.11.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 7.12.2017 r.

Oświadczenie do protokołu z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 7.12.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 13.12.2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 16.01.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 31.01.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.02.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 28.03.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.04.2018 r.

Notatka z telekonferencji Komisji Społecznej w dniu 30.05.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.06.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.07.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.08.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 27.09.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 25.10.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 23.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 13.12.2018 r.