Sprawdź swoje dane

LOGOWANIE


 INFORMACJE

Uprzejmie informujemy, iż numer teczki podstawowej mogą Państwo znaleźć na dowolnym rachunku wystawionym przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.

Numer teczki nie jest podawany za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, ani telefonicznie , a jedynie na pisemny wniosek przedsiębiorcy (złożony w formie oryginalnej).