Sprawdź stan realizacji wniosku

Sprawdź swoje wnioski

Przedmiotowa informacja ma charakter pomocniczy.

Brak informacji nie jest równoznaczny z faktem, że sprawa nie jest prowadzona.

Wiążące dla strony jest urzędowe potwierdzenie złożenia wniosku lub zwrotne potwierdzenie wpływu do urzędu korespondencji nadanej pocztą lub kurierem.