Kontakt

Dane kontaktowe Biura do spraw Transportu Międzynarodowego:

Adres siedziby
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30


Uprzejmie informujemy, iż w każdy wtorek w godzinach 10.00-14.00 jest możliwość indywidualnego spotkania się z kierownictwem BTM.
Z uwagi na ograniczenia czasowe umówienie spotkania wymagać będzie uprzedniego zgłoszenia w sekretariacie Biura pod nr tel. 220-43-11 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat.btm@gitd.gov.pl.
Rachunek bankowy
NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Wnioski dotyczące licencji, certyfikatów, zaświadczeń na potrzeby własne, świadectw kierowcy, zezwoleń zagranicznych i zezwoleń na przewóz osób, należy wysyłać na adres:
Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Jednostka organizacyjna i osoby

Dyrektor BTM
Małgorzata Wojtal-Białaszewska

Zastępca Dyrektora BTM
Emilia Waleriańczyk-Kuźma

Wydział Uprawnień
Maria Wojdygo

Wydział Zezwoleń
Ewa Cholewa

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Zastępca Naczelnika Bronisz Pstrucha

Informacja (czynna w godzinach 11-14)

tel. 22 220 43 17

Sekretariat BTM

tel. 22 220 43 11
sekretariat.btm@gitd.gov.pl

Kancelaria

fax: 22 220 48 99

Wydział Uprawnień

Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy:

Licencje:
licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl


licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl  

Świadectwa Kierowcy:
tel. 22 220 43 71
swiadectwa.kierowcy.btm@gitd.gov.pl

Zaświadczenia na potrzeby własne:
tel. 22 220 47 61
potrzeby.wlasne.btm@gitd.gov.pl

Sekcja do spraw Przewozów Osób   (linie regularne):

tel. 22 220 43 72
tel. 22 220 43 32
linie.regularne.btm@gitd.gov.pl
zezwolenia.osoby.btm@gitd.gov.pl 

Wydział Zezwoleń

Sekcja Wydawania Zezwoleń:

Zezwolenia:
tel. 22 220 43 20
zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl

Certyfikaty S:
tel. 22 220 43 27
certyfikaty.pojazdy.btm@gitd.gov.pl

Przesyłki kurierskie:
tel. 22 220 43 22
tel. 22 220 43 29 jednorazowe zezwolenia zagraniczne
tel. 22 220 43 05 licencje
kurier.zezwolenia.btm@gitd.gov.pl
kurier.licencje.btm@gitd.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych

Sekcja Weryfikacji Uprawnień:

tel. 22 220 43 31
postepowania.btm@gitd.gov.pl
sluzby.kontrolne.btm@gitd.gov.pl

Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji:

tel. 22 220 43 64
dobrareputacja.btm@gitd.gov.pl

 

Zamówienia przesyłamy na numer FAKSU:

22 220 43 59 - zezwolenia na przewóz rzeczy i osób, licencje, świadectwa, certyfikaty
22 220 43 48 - stowarzyszenia