Kontakt

Dane kontaktowe Biura do spraw Transportu Międzynarodowego:

Adres siedziby
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30


Uprzejmie informujemy, iż w każdy wtorek w godzinach 10.00-14.00 jest możliwość indywidualnego spotkania się z kierownictwem BTM.
Z uwagi na ograniczenia czasowe umówienie spotkania wymagać będzie uprzedniego zgłoszenia w sekretariacie Biura pod nr tel. 220-43-33 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat.btm@gitd.gov.pl.
Rachunek bankowy
NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Wnioski dotyczące licencji, certyfikatów, zaświadczeń na potrzeby własne, świadectw kierowcy, zezwoleń zagranicznych i zezwoleń na przewóz osób, należy wysyłać na adres:
Wniosek należy przesyłać na adres:
GITD - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Jednostka organizacyjna i osoby

Dyrektor BTM
Małgorzata Wojtal-Białaszewska

Zastępca Dyrektora BTM
Emilia Waleriańczyk-Kuźma

Wydział Uprawnień
Marta Zawadzka

Wydział Zezwoleń Zagranicznych
Janusz Sokalski

Wydział Weryfikacji Uprawnień

Naczelnik Izabela Dudek-Najmanowicz

Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Naczelnik Bronisz Pstrucha

Zastępca Naczelnika Anna Lech-Soczewka

Wydział Administracyjny

Magdalena Karwat

Sekretariat BTM

tel. 22 220 43 33
sekretariat.btm@gitd.gov.pl

INFOLINIA

tel. 22 220 43 11

Wydział Uprawnień

Sekcja Licencji i Świadectw Kierowcy:

Licencje:
licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl


licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl  

Świadectwa Kierowcy:

swiadectwa.kierowcy.btm@gitd.gov.pl

Zaświadczenia na potrzeby własne:

potrzeby.wlasne.btm@gitd.gov.pl

Sekcja do spraw Przewozów Osób (linie regularne):


linie.regularne.btm@gitd.gov.pl
zezwolenia.osoby.btm@gitd.gov.pl 

Wydział Zezwoleń Zagranicznych

Sekcja Wydawania Zezwoleń:

Zezwolenia:

zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl

Certyfikaty S:

certyfikaty.pojazdy.btm@gitd.gov.pl

Przesyłki kurierskie:
tel. 22 220 43 22
tel. 22 220 43 29 jednorazowe zezwolenia zagraniczne
tel. 22 220 43 05 licencje
kurier.zezwolenia.btm@gitd.gov.pl
kurier.licencje.btm@gitd.gov.pl

Wydział Weryfikacji Uprawnień


postepowania.btm@gitd.gov.pl

Wydział do spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Sekcja Postępowań w sprawach Dobrej Reputacji:


dobrareputacja.btm@gitd.gov.pl

sluzby.kontrolne.btm@gitd.gov.pl

 

Zamówienia przesyłamy na numer FAKSU:

22 220 43 59 - zezwolenia na przewóz rzeczy i osób, licencje, świadectwa, certyfikaty
22 220 43 48 - stowarzyszenia