INFORMACJA 40/2017

 Dot. dowodu uiszczenia opłaty

Warszawa, 10 listopada 2017 r.

INFORMACJA 40/2017

Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że w załączanych do wniosków dowodach uiszczenia opłaty w tytule przelewu oprócz NIP przedsiębiorcy należy wskazać czego dot. opłata np.  za wydanie świadectwa kierowcy dla imię i nazwisko kierowcy.

Powyższe  umożliwi identyfikację dokonanej wpłaty a tym samym przyczyni się do przyspieszenia terminu realizacji wniosków.