INFORMACJA 8/2015

dot. świadczenia usługi regularnej w zakresie przewozu autokarowego lub autobusowego we Włoszech

                                                                                                                             Warszawa, 27 lutego 2015 r.

     Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej uprzejmie informujemy, że w rozkładach jazdy, załączanych do wniosków
o udzielenie lub modyfikację zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych, regularnych przewozów pasażerskich, prowadzących docelowo oraz przez terytorium Włoch, należy jak najbardziej szczegółowo określać nazwy i adresy (wraz z numerami posesji) przystanków. Przystanki z jakich przedsiębiorca ma zamiar korzystać dla pasażerów wsiadających
i wysiadających na terenie Włoch powinny być wymienione w bazie danych dostępnej na stronie: www.ilportaledellautomobilista.it, które są odpowiednie z punktu widzenia bezpieczeństwa.

    W przypadku przystanków z których przedsiębiorcy mają zamiar korzystać, a które nie znajdują się w bazie danych, Ministerstwo Infrastruktury i Transportu Republiki Włoskiej wydanie zgody na ich korzystanie będzie rozpatrywać indywidualnie.

    Przypominamy również, że nazwy przystanków w liniach włoskich należy zapisywać
w języku włoskim.

    Ponadto, średnia prędkość pomiędzy poszczególnymi przystankami (zgodnie
z obowiązującymi przepisami drogowymi na terenie Włoch) nie może przekraczać
wartości 80km/h.