Informacja 27/2016

dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. „wolnej sprzedaży"

                                                                                                                        Warszawa, 23 maja 2016 r.

Biuro ds. transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że nadal w ramach tzw. „wolnej sprzedaży" dostępne są następujące rodzaje zezwoleń EKMT (wzór wniosku):

GRUPA V EURO 6 (z wyłączeniem GR, I, RUS)

-    zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający minimum 3 pojazdy spełniające normę min. EURO 6,

-    przedsiębiorca może otrzymać 1 szt. zezwolenia.

GRUPA VI EURO 4 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS)

-    zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający minimum 3 pojazdy spełniające normę min. EURO 4,

-    na każde 3 pojazdy spełniające normę min. EURO 4 przedsiębiorca może otrzymać
1 sz. zezwolenia,

-    na każdy kolejny 3 pojazd spełniający normę min. EURO 4 można otrzymać kolejne zezwolenie, jednak nie więcej niż 3 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę.

 

GRUPA VI EURO 5 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS)

-    zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający minimum 1 pojazd spełniający normę
min. EURO 5,

-    przedsiębiorca może otrzymać 1 szt. zezwolenia na każdy pojazd spełniający normę
min. EURO 5.

GRUPA VI EURO 6 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS)

-    zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający minimum 3 pojazdy spełniające normę min. EURO 6,

-    przedsiębiorca może otrzymać 1 szt. zezwolenia.

GRUPA VII EURO 4 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

-    zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający minimum 1 pojazd spełniający normę
min. EURO 4,

-    przedsiębiorca może otrzymać 1 szt. zezwolenia na każdy pojazd spełniający normę
min. EURO 4.

Poniżej liczba dostępnych zezwoleń wg stanu na 23.05.2016 r.

Ograniczenia

EURO 4

EURO 5

EURO 6

Grupa V – bez GR, I, RUS

X

X

2

Grupa VI  – bez A, GR, I i RUS

20

110

3

Grupa VII – bez A, GR,  I, RUS i H

688

X

X

UWAGA:

Wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT/CEMT może złożyć przedsiębiorca, który posiada licencję oraz zgłoszone do bazy BTM pojazdy. Przedsiębiorca może sprawdzić zgodność liczby pojazdów
z danymi w bazie informatycznej BTM pod adresem internetowym: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/sprawdz-swoje-dane

W przypadku niezgodności w ww. zakresie, prosimy o zgłaszanie uwag do BTM.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

-    odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

-    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT
z odpowiednią liczbą certyfikatów;

-    okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. W miesiącu maju opłata za wydanie zezwolenia  EKMT wynosi 1200 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa 

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)