INFORMACJA 50/2018

Dot. zwrotu kart z karnetów do zezwoleń EKMT

                                                                                                                        Warszawa, 16 października 2018 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przypomina, że zgodnie z regulaminem EKMT użytkujący zezwolenie ma  obowiązek  przekazywać co miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca wypełnione strony z karnetu za miesiąc poprzedni.

Karty należy przesyłać lub dostarczać osobiście do Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Przedsiębiorcy będący członkami stowarzyszeń mogą zwracać karty za pośrednictwem swoich organizacji.

Jednocześnie przypominamy, że karta karnetu powinna być wypełniona dokładnie i czytelnie oraz zgodnie z instrukcją umieszczoną na wewnętrznej stronie okładki karnetu. Na każdej karcie konieczne jest również wpisanie numeru zezwolenia EKMT, do którego przypisany jest dany karnet.