INFORMACJA 47/2018

Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego

Warszawa, 25 września 2018 r.


Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie przypomina, że zgodnie z treścią § 4 pkt 2 REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2018 ROKU:

- przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2018 r., pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.