INFORMACJA 4/2017

dot. podwyżki opłat za drogi w Rosji

                                                                                                                 Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r.

Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego przekazuje informację otrzymaną z Ambasady RP w Moskwie w sprawie podwyżki opłat w systemie PLATON.

Uprzejmie informujemy, że rząd RU w dniu 31.01.2017 przyjął rozporządzenie nr 120 zmieniające rozporządzenie nr 1191 z dnia 3.11.2015 w sprawie trybu pobierania opłat w systemie Platon za szkody wyrządzane przez samochody ciężarowe o masie ponad 12 ton poruszające się po rosyjskich drogach federalnych. Rozporządzenie wprowadza od 15.04.2017 podwyżkę opłat z dotychczasowych 1,53 rubla/km do 3,06 rubla/km.  Jednocześnie datę rozpoczęcia indeksacji w/w opłaty zgodnej ze stawką inflacji przeniesiono z 1.07.2017 na 1.07.2018. Środki uzyskane przez budżet federalny z tytułu podwyższonej opłaty przeznaczone będą na dalszy rozwój sieci dróg o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

Poniżej przesyłamy link do informacji na stronie rządu RU oraz link do rozporządzenia nr 120 (w jęz. rosyjskim).

http://government.ru/docs/26333/

http://government.ru/media/files/kZYLBTuWAAhzbhCwNPnjRRHZJwyQm7Co.pdf