INFORMACJA 41/2018

Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0

                                                                                                                        Warszawa, 3 września 2018 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0.

 

Od dnia 1 września zezwolenia wydawane będą według następujących kryteriów:

  • jedno zezwolenie na przedsiębiorcę.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu do GITD Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych (wykorzystanych).

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Szwecja kraje trzecie EURO 0, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.