INFORMACJA 41/2010

dot. informowania o rozkładach jazdy na terenie Czech

Uprzejmie informujemy, że rozkłady jazdy z posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych międzynarodowych przewozów drogowych osób prowadzących przez terytorium Republiki Czeskiej oraz wszelkie zmiany do ww. rozkładów należy zgłaszać do Central Informational System of Timetables:

CHAPS spol. s r.o.
Bráfova 21
616 00 Brno
tel: 00 420 541 240 613
fax: 00 420 541 240 459
cis@chaps.cz
www.chaps.cz