INFORMACJA 39/2015

Dot. kodu „95" w Świadectwie Kierowcy

Warszawa, 18 września  2015 r.

Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że austriackie służby kontrolne nie będą karać kierowców pojazdów za brak w świadectwie kierowcy wpisu „kod 95".

 

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Pismo Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii Republiki Austrii