INFORMACJA 33/2018

dot. wypełniania blankietów rosyjskich zezwoleń

                                                                                                                                      Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuję, że w dniu 29 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Nr 52 Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej z dnia 8 lutego 2018 r. „O wprowadzeniu zmian do ustanowionego na mocy rozporządzenia Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej z dnia 14 października 2015 r. Nr 302 regulaminu wypełniania zezwoleń rosyjskich oraz specjalnych zezwoleń jednorazowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z terytorium lub na terytorium pastw trzecich"  

1. Treść rozporządzenia w języku rosyjskim

2. Treść rozporządzenia w języku polskim

3. Treść rozporządzenia w języku angielskim