INFORMACJA 32/2018

Dodatkowe limity zezwoleń na miesiąc lipiec

                                                                                                                                      Warszawa, 4 czerwca 2018 r.

Wnioskio przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowanesą do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowizałącznik do Informacji.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie:towarowe - wnioski

- lista przyznanychlimitów dodatkowych publikowana jest na stronie:towarowe - wynik

Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija20 lipca.

Wnioskizłożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioskina miesiąc LIPIEC dotyczą następującychzezwoleń:

Armenia ogólne

Azerbejdżan kraje trzecie

Czarnogóra kraje trzecie

Gruzja kraje trzecie

Kazachstan kraje trzecie

Kirgistan kraje trzecie

Norwegia kraje trzecie

Rosja kraje trzecie

Szwecja kraje trzecie Euro 0

Tadżykistan ogólne

Tadżykistan kraje trzecie

Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie

Uzbekistan dwustronne/tranzytowe

Uzbekistan ogólne

 

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnychinformacji umożliwiających podział zezwoleń dla swoich członków.

CzłonkowieStowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia za pośrednictwemorganizacji do której należą.

Wzórwniosku dla członków Stowarzyszeń

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji ozasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lubw Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurzeds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowymzrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiórzezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, niemoże pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawartebędą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJISPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

  • zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane i zwrócone w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania.
    Jeśli termin zostanie przekroczony kolejne wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie (dotyczy również członków Stowarzyszeń).
Typ pliku Rozmiar
BTM wniosek dodatkowe 1.6.2018.pdf PDF 232.3 KB
ZZ wniosek dodatkowe 1.6.2018.pdf PDF 138.1 KB