INFORMACJA 25/2018

 Dot. tymczasowych ograniczeń w poruszaniu się po terytorium Republiki Białoruś

                                                                                                                            Warszawa, 13 kwietnia 2018 r.

      

            Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną z Ambasady Republiki Białoruś do dnia 20 kwietnia Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś wprowadza tymczasowe ograniczenia dotyczące obciążeń na oś (od 6 do 8 ton w zależności od drogi) wszelkich pojazdów mechanicznych na wybranych drogach ogólnego korzystania.

            Ponadto od 21 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. będą wprowadzane tymczasowe ograniczenia w razie wysokich temperatur powietrza.

            Pełny tekst rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś, zawierający wykaz dróg i ograniczeń obciążenia na pojedynczą oś jest dostępny na stronie internetowej http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21832919&p1=1&p5=0