INFORMACJA 24/2008

dot. zmiany zezwoleń na regularne przewozy osób

W związku z możliwością udzielania zezwoleń na międzynarodowe przewozy regularne zawierające w rozkładach jazdypołączenia skomunikowane (tzw. anteny) Informacja 17/2008 - Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że powyższe dotyczy wyłącznie wniosków o udzielenie nowych zezwoleń.

Realizacja wniosków o zmianę dotychczasowych zezwoleń, polegających na wprowadzeniu do istniejącej linii dodatkowych połączeń nie jest możliwa.