INFORMACJA 23/2017

Dot. weryfikacji bazy eksploatacyjnej

                                                                                                                             Warszawa, 24 maja 2017 r.

 

W związku ze zgłaszanymi postulatami przez przewoźników drogowych  o konieczności eliminowania nieuczciwych praktyk na rynku transportowym,  GITD  podjął działania kontrolne w zakresie weryfikacji adresu baz eksploatacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ulec wydłużeniu.