INFORMACJA 21/2018

Dot. zasad wydawania zezwoleń Litwa kraje trzecie

                                                                                                                                     Warszawa, 5 kwietnia 2018 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Litwa kr-3.

 Od dnia 2 kwietnia zezwolenia wydawane będą według następujących kryteriów:

  • przedsiębiorca będzie mógł pobrać maksymalnie pięć zezwoleń. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być wyższa od liczby ważnych wypisów z licencji.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu do GITD Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych (wykorzystanych).

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Litwa kr-3 nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.