INFORMACJA 21/2016

Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji

                                                                                                                          Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.

Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego przekazuje komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej potwierdziło, że 17 kwietnia 2016 r. (niedziela) wejdą w życie nowe rosyjskie przepisy wewnętrzne regulujące wykonywanie przewozów drogowych. Nowe regulacje odnoszą się do przewozów dwustronnych z ładunkiem pochodzącym z kraju trzeciego i stanowią realizację uzgodnień dokonanych przez Polskę i Rosję w Moskwie 19 lutego 2016 r. oraz w Gdańsku w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016 r. Uporządkowaniu i uproszczeniu uległy kwestie związane z dokumentowaniem przez przewoźników załadunku pojazdu w kraju rejestracji pojazdu. O zmianę przepisów zabiegało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ponieważ były one niekorzystne dla polskich przewoźników.

W przypadku wątpliwości odnoszących się do prowadzenia kontroli przewozów przez rosyjskie służby kontrolne od 17 kwietnia 2016 r., MIB prosi o kierowanie do ministerstwa wszelkich informacji w tym zakresie na adres: SekretariatDTD@mib.gov.pl

Zgodnie z ustaleniami z polsko-rosyjskich negocjacji w sprawie zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, została opracowana Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji, w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń

polska wersja językowa instrukcji

rosyjska wersja językowa instrukcji

Typ pliku Rozmiar
załącznik do informacji 21 wersja polska.pdf PDF 279.5 KB
załącznik do Informacji 21 wersja rosyjska.pdf PDF 282.3 KB