INFORMACJA 20/2015

Dot. „czasowego wwozu" pojazdów na terytorium Białorusi.

                                                                                                                         Warszawa, 3 lipca 2015 r.      

Na podstawie informacji otrzymanej od Ambasadora Republiki Białoruś, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje o zasadach dotyczących ograniczeń w zakresie tzw. „czasowego wwozu" pojazdów na terytorium Białorusi.

Informacja w powyższej sprawie dostępna jest na stronie internetowej Państwowego Komitetu Celnego Republiki Białoruś http://www.gtk.gov.by/ru/regulation/carrier/transport