INFORMACJA 17/2018

Dot. elektronicznego systemu poboru opłat drogowych DarsGo dla pojazdów powyżej 3,5 t w Słowenii

                                                                                                                                       Warszawa, 28 marca 2018 r.

         

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. na terytorium Słowenii zacznie obowiązywać elektroniczny system poboru opłat drogowych DarsGo.

Broszura informacyjna.