INFORMACJA 16/2018

dot. zmiany formy odbioru dokumentów

                                                                                                                     Warszawa, dnia 20 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zmiany dotyczące formy odbioru (osobiście/kurier) dokumentów przygotowanych do wydania w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego będą realizowane wyłącznie w przypadku pisemnego zawiadomienia pracowników Biura z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

W przypadku niezachowania ww. terminu dokumenty będą dostarczane zgodnie z deklaracją zawartą we wniosku bądź w przypadku braku tej deklaracji poprzez operatora pocztowego.

Mając na względzie powyższe prosimy o zgłaszanie ewentualnych zmian formy odbioru dokumentów, stosownie do przedmiotu wniosku, na następujące adresy e-mail:

- kurier.licencje.btm@gitd.gov.pl;

- swiadectwa.kierowcy.btm@gitd.gov.pl.