INFORMACJA 12/2018

Dot. zmiany wydawania zezwoleń Chorwacja kraje trzecie

                                                                                                                               Warszawa, 1 marca 2018 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Chorwacja kraje 3.

 Od dnia 1 marca zezwolenia wydawane będą według następujących kryteriów:

  • dwie sztuki na przedsiębiorcę. Liczba zezwoleń będąca w posiadaniu przedsiębiorcy nie może być wyższa od liczby wypisów.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu do GITD Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych (wykorzystanych).

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń
Chorwacja kraje trzecie, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.