INFORMACJA BOTM dot. wykonywania przewozów pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami spoza UE

INFORMACJA

dot. wykonywania przewozów pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami spoza UE

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że przewozy drogowe rzeczy, pomiędzy terytorium jednego z państw członkowskich UE, a także Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, a terytorium państwa nie będącego członkiem UE, podlegają następującym wymogom:

KrajPrzewóz do/z krajów nie należących do Unii Europejskiej
Austriabez zezwolenia – jeżeli trasa przejazdu przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie EKMT – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski
Belgiabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Bułgariazezwolenie specjalne
albo
zezwolenie EKMT
Chorwacjazezwolenie specjalne
albo
zezwolenie EKMT INFORMACJA 23/2007
Cyprzezwolenie EKMT
Czechy bez zezwolenia specjalnego – jeżeli trasa przejazdu przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie specjalne – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie EKMT.
Daniabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Estoniazezwolenie specjalne
albo
zezwolenie EKMT
Finlandiazezwolenie specjalne.
albo
zezwolenie EKMT
Francjabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Grecjazezwolenie EKMT
Hiszpaniabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Holandia bez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Irlandia zezwolenie EKMT
Islandia nie ma możliwości wykonywania takich przewozów
Lichtensteinbez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Litwazezwolenie specjalne.
albo
zezwolenie EKMT
Luksemburg bez zezwolenia specjalnego
albo
albo zezwolenie EKMT
Łotwazezwolenie specjalne
albo
zezwolenie EKMT
Malta zezwolenie EKMT
Niemcybez zezwolenia specjalnego – jeżeli trasa przejazdu przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie EKMT – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski.
Norwegiabez zezwolenia specjalnego - jeżeli trasa przejazdu przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie specjalne – w przypadku wykonywania przewozu pojazdem nie spełniającym norm ekologicznych.
albo
zezwolenie EKMT
Portugaliabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Rumuniazezwolenie specjalne
albo
zezwolenie EKMT
Słowacjabez zezwolenia specjalnego – jeżeli trasa przejazdu przebiega przez terytorium Polski
albo
zezwolenie specjalne – jeżeli trasa przejazdu nie przebiega przez terytorium Polski.
albo
zezwolenie EKMT
Słoweniabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Szwajcariabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Szwecjazezwolenie specjalne.
albo
zezwolenie EKMT
Węgryzezwolenie specjalne.
albo
zezwolenie EKMT
Wielka Brytaniabez zezwolenia specjalnego
albo
zezwolenie EKMT
Włochyzezwolenie EKMT

Na przewozy wykonywane pomiędzy terytoriami państw członkowskich UE oraz terytorium Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu a także na przewozy wykonywane w tranzycie przez terytoria w/w państw nie są wymagane zezwolenia.UWAGI:

  1. Spełnienie warunku przejazdu przez terytorium Polski podczas przewozu do/z kraju trzeciego oznacza przejazd najkrótszą zwykle stosowaną drogą przejazdu.
  2. Przewozy między krajami członkowskimi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) mogą odbywać się na podstawie ważnych na terytorium tych krajów zezwoleń EKMT. Zezwolenie musi znajdować się w pojeździe na całej trasie przewozu (w kraju załadunku, w krajach tranzytowanych i w kraju wyładunku) i musi być ważne na całej trasie przewozu np. zezwolenie EKMT używane podczas przejazdu przez terytorium Serbii, w przewozie Włochy- Grecja musi być ważne zarówno na terytorium Włoch jak i Grecji.

W przypadku używania zezwoleń EKMT spełnienie warunku przejazdu przez terytorium Polski nie jest wymagane.