Z ostatniej chwili

INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, iż Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD uruchomiło program umożliwiający elektroniczne informowanie przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uprawnień licencyjnych.

  Dwa miesiące przed upływem ww. terminu, przedsiębiorca oraz upoważniona przez przedsiębiorcę organizacja, otrzyma list e-mail z informacją dotyczącą odnowienia posiadanych uprawnień licencyjnych.