INFORMACJA 2/2018

Dodatkowe limity zezwoleń na miesiąc luty

                                                                                   Warszawa, 8 stycznia 2018 r.

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowane są  do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski

- lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik

Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 20 lutego.

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc LUTY dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne                    

Azerbejdżan ogólne    

Azerbejdżan kraje trzecie

Bośnia i Hercegowina kraje trzecie

Bułgaria kraje trzecie 

Chorwacja kraje trzecie

Czarnogóra kraje trzecie

Finlandia kraje trzecie

Gruzja ogólne

Gruzja kraje trzecie

Kazachstan kraje trzecie

Kirgistan kraje trzecie

Litwa kraje trzecie

Łotwa kraje trzecie

Norwegia kraje trzecie

Rosja kraje trzecie

Rumunia kraje trzecie

Serbia kraje trzecie

Szwecja kraje trzecie Euro  0

Tadżykistan ogólne

Tadżykistan kraje trzecie

Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie

Ukraina porty min. EURO3

Uzbekistan dwustronne/tranzytowe

Uzbekistan ogólne

Węgry kraje trzecie Euro 3 +S

 

 

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

  • zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).
Typ pliku Rozmiar
2018.1.1. Wniosek_dodatkowe_Stow.pdf PDF 149.4 KB
2018.1.1 . wniosek_dodatkowe _btm.pdf PDF 237.7 KB