INFORMACJA 9/2017

dot. zmiany wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje trzecie

                                                                                                                           Warszawa, 30 marca 2017 r.

 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Bośnia i Hercegowina kraje 3.

 

Od dnia 30 marca zezwolenia wydawane będą według następujących kryteriów:

  • dwie sztuki na przedsiębiorcę. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być wyższa od liczby wypisów.

Otrzymanie kolejnych zezwoleń będzie możliwe po zwróceniu do GITD Biura do spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych (wykorzystanych).

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń
Bośnia i Hercegowina trzecie, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.