INFORMACJA 8/2017

Zmiana zasad wydawania zezwoleń EKMT

                                                                                                                     Warszawa, 28 marca 2017 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Społecznej z dnia 28.03.2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania następujących rodzajów zezwoleń EKMT:

I

Grupa IV EURO  5 – bez A, GR, i RUS

Przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 5.

II

Grupa VI EURO 4  - bez A, GR, I i RUS

Przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 4.

 III

Grupa V EURO  6 – bez GR, I i RUS

Grupa VI EURO 6 - bez A, GR, I i RUS

Przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 6.

Poniżej liczba dostępnych zezwoleń wg stanu na 28.03.2017 r.

 

l.p.

                         

Rodzaj zezwolenia

 

Liczba zezwoleń

1

Grupa IV EURO 5 – bez A, GR, i RUS

40

2.

Grupa V EURO  6 – bez GR, I i RUS

6

3

Grupa VI EURO 4  - bez A, GR, I i RUS

45

4.

Grupa VI EURO 5 – bez A, GR, I  i RUS - ws

161

5.

Grupa VI EURO 6 - bez A, GR, I i RUS

15

 6.

Grupa VII EURO 4 – bez A, GR, I, RUS i H -  WS

770

 

UWAGA:

Wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT/CEMT może złożyć przedsiębiorca, który posiada licencję oraz zgłoszone do bazy BTM pojazdy. Przedsiębiorca może sprawdzić zgodność liczby pojazdów
z danymi w bazie informatycznej BTM pod adresem internetowym: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/sprawdz-swoje-dane

W przypadku niezgodności w ww. zakresie, prosimy o zgłaszanie uwag do BTM.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

-    odciśnięcie pieczęci firmowej przez pracownika BTM na karnecie i zezwoleniu EKMT;

-    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów;

-    okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. W miesiącu marcu opłata za wydanie zezwolenia  EKMT wynosi 1500 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa 

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)