INFORMACJA 7/2017

dot. wydawania zezwoleń EKMT w ramach tzw. „wolnej sprzedaży"

                                                                                                                           Warszawa, 13 marca 2017 r 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Społecznej z dnia 03.03.2017 r. w ramach tzw. „wolnej sprzedaży" dostępne są następujące rodzaje zezwoleń EKMT           (wzór wniosku):

GRUPA IV EURO 5 (z wyłączeniem A, GR, RUS)

- zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający pojazdy min. EURO 5
- przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 2 zezwolenia.

 GRUPA V EURO 6 (z wyłączeniem GR, I, RUS)

- zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający pojazdy min. EURO 6
- przedsiębiorca może otrzymać 1 zezwolenie.

 GRUPA VI EURO 4 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS)

 - zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający pojazdy min. EURO 4
- przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 2 zezwolenia

GRUPA VI EURO 5 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS)

 - przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 5               

GRUPA VI EURO 6 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS)

- zezwolenia może otrzymać przedsiębiorca posiadający pojazdy min. EURO 6
- przedsiębiorca może otrzymać 1 zezwolenie    

GRUPA VII EURO 4 (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 - przedsiębiorca może uzyskać 1 zezwolenie na każdy pojazd normy co najmniej EURO 4.

 

 Poniżej liczba dostępnych zezwoleń wg stanu na 13.03.2017 r.

Ograniczenia

EURO 4

EURO 5

EURO 6

Grupa IV – bez A, GR i RUS

X

59

X

Grupa V – bez GR, I, RUS

X

X

8

Grupa VI  – bez A, GR, I i RUS

48

176

15

Grupa VII – bez A, GR,  I, RUS i H

770

X

X

 

UWAGA:

Wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT/CEMT może złożyć przedsiębiorca, który posiada licencję oraz zgłoszone do bazy BTM pojazdy. Przedsiębiorca może sprawdzić zgodność liczby pojazdów
z danymi w bazie informatycznej BTM pod adresem internetowym: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/sprawdz-swoje-dane

W przypadku niezgodności w ww. zakresie, prosimy o zgłaszanie uwag do BTM.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest:

-    odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

-    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT
z odpowiednią liczbą certyfikatów;

-    okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. W miesiącu marcu opłata za wydanie zezwolenia  EKMT wynosi 1500 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa 

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

Typ pliku Rozmiar
wniosek_ekmt_2017 btm 03.03.2017.pdf PDF 137.3 KB
wniosek EKMT 03.03.2017.pdf PDF 137.3 KB
BTM.pdf PDF 137.2 KB