INFORMACJA 6/2017

Dodatkowe limity na miesiąc kwiecień

                                                                                                                            Warszawa, 10 marca 2017 r.

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowane są  do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski

- lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik

Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 20 kwietnia.

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc KWIECIEŃ dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne

Gruzja kraje trzecie

Serbia kraje trzecie

Azerbejdżan ogólne

Kazachstan kraje trzecie

Szwecja kraje trzecie Euro 0

Azerbejdżan kraje trzecie

Kirgistan kraje trzecie

Tadżykistan ogólne

Bośnia i Hercegowina kraje trzecie

Litwa kraje trzecie

Tadżykistan kraje trzecie

Bułgaria kraje trzecie

Łotwa kraje trzecie

Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie

Chorwacja kraje trzecie

Norwegia kraje trzecie

Uzbekistan dwustronne/tranzytowe

Czarnogóra kraje trzecie

Rosja kraje trzecie

Uzbekistan ogólne

Finlandia kraje trzecie

Rumunia kraje trzecie

Węgry kraje trzecie Euro 3 +S

Gruzja ogólne

 

 

 

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji.

Wzór wniosku dla członków Stowarzyszeń.

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

  • zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).