INFORMACJA 46/2017

Dot. opublikowania listy przyznanych zezwoleń Rosja kr-3 zgodnie z decyzją Komisji Społecznej z dn. 7 grudnia 2017 r.

Warszawa, 11 grudnia 2017 r.

 

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż opublikowanie wykazu przedsiębiorców, którym zgodnie z decyzją Komisji Społecznej z dnia 7 grudnia przyznano zezwolenia Rosja kr-3 ulegnie opóźnieniu ze względu na problemy techniczne.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Aktualizacja

Informacja o przyznanych zezwoleniach Rosja kr-3 na miesiąc grudzień 2017 r.