INFORMACJA 39/2017

Dot. dodatkowych limitów na miesiąc grudzień
                                                                                                                      Warszawa, 6 listopada 2017 r. 

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowane są  do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski

- lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie:

towarowe - wynik Rosja kr-3

towarowe - wynik pozostałe zezwolenia


Termin odbioru przyznanych zezwoleń: 20 grudnia

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc GRUDZIEŃ dotyczą następujących zezwoleń:

Armenia ogólne

Kirgistan kraje trzecie

Tadżykistan kraje trzecie

Gruzja kraje trzecie

Rosja kraje trzecie

Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie

Kazachstan kraje trzecie

Tadżykistan ogólne

Uzbekistan dwustronne/tranzytowe

 

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji.

Wzór wniosku dla członków Stowarzyszeń

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

  • zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane i zwrócone w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania.
    Jeśli termin zostanie przekroczony kolejne wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie (dotyczy również członków Stowarzyszeń).
Typ pliku Rozmiar
btm wniosek dodatkowe 1.11.2017.pdf PDF 230.0 KB
ZZ Wniosek dodatkowe 1.11.2017.pdf PDF 174.8 KB
ROSJA kr-3 XII 2017.pdf PDF 507.1 KB
Pozostałe zezwolenia XII 2017.pdf PDF 161.6 KB