INFORMACJA 35/2017

Dot. odbioru zezwoleń z limitu podstawowego

Warszawa, 6 października 2017 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie przypomina, że zgodnie z treścią § 4 pkt 2 REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2017 ROKU:

- przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2017 r., pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.