INFORMACJA 26/2017

Dot. ograniczeń w ruchu drogowym na terytorium Ukrainy

                                                                                                                     Warszawa, 6 lipca 2017 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z informacja otrzymaną z Państwowej Agencji Dróg Ukrainy zostało wprowadzone w życie ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów na drogach publicznych Ukrainy w przypadku wysokich temperatur powietrza.

Ww. ograniczenie obowiązuje od godz. 10.00 do godz. 22.00 na odcinkach dróg określonych przez Państwową Agencję Dróg Ukrainy dla ruchu ciężkich pojazdów o łącznej wadze ponad 24 tony i nacisku na oś ponad 7 ton przy temperaturze powietrza powyżej +28oC.

W tym celu na drogach są ustawione odpowiednie znaki drogowe oraz panele informacyjne. W celu tymczasowego parkowania pojazdów wzdłuż dróg przygotowano ponad 940 miejsc parkingowych.

Kontrolę przestrzegania parametrów wagowych przez kierowców pojazdów ciężarowych będą prowadzić jednostki terytorialne Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Transportu w 26 punktach kontroli pojazdów.