INFORMACJA 2/2017

Dodatkowe limity na miesiąc luty
                                                                                                                       Warszawa, 12stycznia 2017 r.

Wnioskio przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń:

- przyjmowanesą  do 20-tego każdego miesiąca(decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowizałącznik do Informacji.

- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie:towarowe - wnioski

- lista przyznanychlimitów dodatkowych publikowana jest na stronie:towarowe - wynik

Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija20 lutego.

Wnioskizłożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioskina miesiąc LUTY dotyczą następującychzezwoleń:

Armenia ogólne
Gruzja kraje trzecie
Serbia kraje trzecie
Azerbejdżan ogólne
Kazachstan kraje trzecie
Szwecja kraje trzecie Euro 0
Azerbejdżan kraje trzecie
Kirgistan kraje trzecie
Tadżykistan ogólne
Bośnia i Hercegowina
kraje trzecie
Litwa kraje trzecie
Tadżykistan kraje trzecie
Bułgaria kraje trzecie
Łotwa kraje trzecie
Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
Chorwacja kraje trzecie
Norwegia kraje trzecie
Uzbekistan dwustronne/tranzytowe
Czarnogóra kraje trzecie
Rosja kraje trzecie
Uzbekistan ogólne
Finlandia kraje trzecie
Rumunia kraje trzecie
Węgry kraje trzecie Euro 3 +S
Gruzja ogólne

 

 

 Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnychinformacji umożliwiających podział zezwoleń na powyższych zasadach dla swoich członków.

CzłonkowieStowarzyszeń składają wnioski iodbierają zezwolenia, za pośrednictwem organizacji, wg wzoruzamieszczonego na stronie internetowej Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji ozasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lubw Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurzeds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowymzrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiórzezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, niemoże pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawartebędą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie:

Wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJISPOŁECZNEJ

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że:

  • zasada, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania oraz nie zwrócenie do BTM zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku (dotyczy również członków Stowarzyszeń).
Typ pliku Rozmiar
Wniosek_dodatkowe_Stow_1.1.2017.pdf PDF 191.4 KB
wniosek_dodatkowe _btm_1.1.2017.pdf PDF 236.7 KB