INFORMACJA 20/2017

Dni wolne od pracy dla pracowników administracji publicznej w 2017 r.

                                                                                                                         Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa KPRM z dn. 29 marca 2017 dni:

  • 2 maja 2017,
  • 16 czerwca 2017,
  • 14 sierpnia 2017

będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników biura.

W zamian za dni wolne Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD będzie otwarte
w soboty:

  • 13 maja 2017,
  • 24 czerwca 2017,
  • 9 września 2017

w godzinach 8:30-15:30