Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA NR 48/2016

Dot. zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych oraz termin odbioru zezwoleń z limitu podstawowego w roku 2016

                                                                                                                           Warszawa, 5 września 2016 r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że Komisja Społeczna podjęła decyzję o zmianie terminów:

- zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych

- odbioru limitu podstawowego zezwoleń zagranicznego

 

Termin zawieszenia limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych mija z dniem 30 września    2016 r.

Termin odbioru limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych mija z dniem 15 października    2016 r., pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią § 11 REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2016 ROKU:

  1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego.
  2. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.
  3. Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.
  4. Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.
  5. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa załącznik nr 3.
Typ pliku Rozmiar
zał 3 wniosek_zawieszenie_limitu ver. 6.09.2016.pdf PDF 163.1 KB