Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 63/2016

dot. zezwoleń EKMT z obszarem ważności ROSJA ważnych w 2017 r.

                                                                                                                 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r.

Komisja Społeczna ustaliła następujące kryteria podziału zezwoleń EKMT z obszarem ważności Rosja z kontyngentu 2017.

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania otrzymanych zezwoleń EKMT:

  • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały w stosunku do posiadanych w roku 2016 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności do Rosja, jednak nie więcej niż w złożonym wniosku;
  • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2016 roku (wg kart zdanych do 17  listopada 2016), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie;
  • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 5;
  • Komisja Społeczna nie uwzględniła wniosków przedsiębiorców, którzy nie udokumentowali wykonanych przewozów, w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
  • Komisja Społeczna przy podziale zezwoleń EKMT/CEMT wzięła pod uwagę stan posiadanych pojazdów (z ważnym prawem dysponowania), zaewidencjonowanych w bazie BTM  na dzień 25 listopada 2016 r.

Powyższe zasady dotyczą następujących grup zezwoleń EKMT:

  • EURO 5 grupy I 60 szt.
  • EURO 5 grupy II  – 30 szt.  (z wyłączeniem A)
  • EURO 5 grupy III – 70 szt. (z wyłączeniem A, GR, i I)  

Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.

Informacja dotycząca wydawania zezwoleń z pozostałych grup zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

Odwołania od złożonych wniosków o wydanie zezwoleń EKMT można składać w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.

II.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:

-    okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 zł)

Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

-    odciśnięcie pieczęci firmowej na karnecie i zezwoleniu EKMT;

-    posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych
w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

Typ pliku Rozmiar
przyznane EKMT 2017 z obszarem ważności ROSJA.pdf PDF 183.3 KB