Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 56/2016

Dot. zasad wydawania zezwoleń Szwecja kr-3 EURO 0

                                                                                                                Warszawa, 28 października 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z decyzją Komisji Społecznej zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Szwecja kr-3 EURO 0.

Od dnia 28 października br. w miejsce zezwoleń Szwecja kr-3 EURO 0 na podania wydawane będą zezwolenia Szwecja kr-3 EURO 0. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • przedsiębiorca będzie mógł pobrać maksymalnie 2 zezwolenia. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być wyższa od liczby ważnych wypisów z licencji.
  • pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  poprzednio pobranych zezwoleń.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Szwecja kr-3 EURO 0 nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

 

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.