Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 54/2016

Dot. zasad wydawania zezwoleń Białoruś kr-3 Z

                                                                                                          Warszawa, 28 października 2016 r. 

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z decyzją Komisji Społecznej zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Białoruś  kr-3.

Od dnia 28 października br. w miejsce zezwoleń Białoruś kr-3 na podania. wydawane będą zezwolenia Białoruś kr-3 Z Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • przedsiębiorca będzie mógł pobrać maksymalnie pięć zezwoleń. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być wyższa od liczby ważnych wypisów z licencji.
  • prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali proporcjonalnie do upływu roku limit podstawowy zezwoleń Białoruś kraje trzecie (tj. min. 9/12 wykorzystania w miesiącu październiku, itd.)
  • pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  poprzednio pobranych zezwoleń.

 

Zezwolenia Białoruś kr-3 Z nie będą stanowiły podstawy do ustalania wysokości limitu podstawowego zezwoleń Białoruś kr-3 w roku 2017.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Białoruś kr-3 Z nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

 

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.