Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 53/2016

Dot. zasad wydawania zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3 Z

                                                                                                                 Warszawa, 28 października 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zgodnie z decyzją Komisji Społecznej zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3.

Od dnia 28 października br. w miejsce zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3 na podania. wydawane będą zezwolenia Turcja wjazd na pusto lub kr-3. Z. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • przedsiębiorca będzie mógł pobrać maksymalnie pięć zezwoleń. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być wyższa od liczby ważnych wypisów z licencji.
  • prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali proporcjonalnie do upływu roku limit podstawowy zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3 (tj. min. 9/12 wykorzystania w miesiącu październiku, itd.)
  • pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  poprzednio pobranych zezwoleń.

 

Zezwolenia Turcja wjazd na pusto lub kr-3 Z nie będą stanowiły podstawy do ustalania wysokości limitu podstawowego zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3 w roku 2017.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3  nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

 Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania.

Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.