Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 52/2016

Dot. zasad wydawania zezwoleń Kazachstan kr-3 Z

                                                                                                                   Warszawa, 11 października 2016 r.

W związku z otrzymaniem dodatkowej puli zezwoleń Kazachstan kraje trzecie (1 000 szt.), Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Kazachstan kraje trzecie na podania.

Od dnia 11 października br. w miejsce zezwoleń Kazachstan kraje trzecie na podania wydawane będą zezwolenia Kazachstan kraje trzecie Z. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • przedsiębiorca będzie mógł pobrać maksymalnie cztery zezwolenia. Liczba pobieranych zezwoleń nie może być wyższa od liczby ważnych wypisów z licencji.
  • prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali proporcjonalnie do upływu roku limit podstawowy zezwoleń Kazachstan kraje trzecie (tj. min. 9/12 wykorzystania w miesiącu październiku, itd.)
  • pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  poprzednio pobranych zezwoleń.

 

Zezwolenia Kazachstan kraje trzecie Z nie będą stanowiły podstawy do ustalania wysokości limitu podstawowego zezwoleń Kazachstan kraje w roku 2017.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Kazachstan kraje trzecie nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.