Dla przedsiębiorców - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Prawe menu

INFORMACJA 50/2016

Dot. zmiany zasad wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S

                                                                                                                    Warszawa, 27 września 2016 r.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że z dniem 27 września 2016 r. zmianie ulegają zasady wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

  • prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali proporcjonalnie do upływu roku limit podstawowy zezwoleń Białoruś ogólne (tj. min. 8/12 wykorzystania w miesiącu wrześniu, itd.)
  • dla przewoźników posiadających do 3 pojazdów wydawana będzie 1 szt. zezwolenia na każdy pojazd i na każdy kolejny 3 pojazd 1 szt. zezwolenia,
  • pobór kolejnych zezwoleń uzależniony jest od zwrotu  poprzednio pobranych zezwoleń.

 

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Białoruś ogólne nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

 

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

 

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane
w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.